Normy EN dla układu oddechowego

 

PN-EN 136:2001/Ap1:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 137:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 138:1997

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe świeżego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14594:2005 (U)

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza o przepływie ciągłym - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 140:2001
z poprawką
PN-EN 140:2001/Ap1:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski i ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 142:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zespoły ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 143:2004
z poprawkami:
PN-EN 143:2004/A1:2006 (U)
PN-EN 143:2004/AC:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 145:2000
z poprawkami:
PN-EN 145:2000/A1:2002
PN-EN 145:2000/Ap1:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 149:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 269:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 13794:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty regeneracyjne - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 402:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub zespół ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 403:2004 (U)

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 404:2005 (U)

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe pochłaniacze tlenku węgla z zespołem ustnika

PN-EN 405:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające lub filtrująco-pochłaniające z zaworami - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 1146:2006 (U)

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe z kapturem - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 1827:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające, filtrująco-pochłaniające lub filtrujące bez zaworów wdechowych z oddzielnymi elementami oczyszczającymi - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 12021:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprężone powietrze do aparatów oddechowych

PN-EN 12083:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Elementy oczyszczające z wężami oddechowymi - Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 12941:2002
z poprawką
PN-EN 12941:2002/A1:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 12942:2002
z poprawką
PN-EN 12942:2002/A1:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowa