Normy EN dla ochrony słuchu

 

 

PN-EN 352-1:2005

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

PN-EN 352-2:2005

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

PN-EN 352-3:2005

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

PN-EN 352-4:2003
z poprawką
PN-EN 352-4:2003/A1:2006

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

PN-EN 458:2006

Ochronniki słuchu -- Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej -- Dokument przewodni